Skip to content

News: Amjm’s composer of the year

  • by

Pianist and composer Néstor Giménez receives the award for best composer of the year from the Associació de Músics de Jazz i Música moderna de Catalunya (AMJM).

El pianista i compositor Néstor Giménez rep el guardó de millor compositor de l’any per part de l’Associació de Músics de Jazz i Música moderna de Catalunya (AMJM).

El pianista y compositor Néstor Giménez recibe el galardón de mejor compositor del año por parte de l’Associació de Músics de Jazz i Música moderna de Catalunya (AMJM).