Skip to content

New release: Néstor Giménez – Sputnik, Explorer and everything after (Jazz Granollers 2019)

  • by

Néstor Giménez: Sputnik, Explorer and everything after (Jazz Granollers 2019)
(Lunar jazz)

50 years ago the man set foot on the moon and Néstor Giménez and his crew make a journey through the space race to the famous moon landing, the culmination of this lunar epic.

Along the way they will find ancient satellites, Russian canines, takeoffs, first steps, radiation belts and even conspiracies and uncertainties.

Néstor Giménez, Pablo Selnik, Gabriel Amargant, Vic Moliner and Joan Terol are the members of the crew to investigate what happened in this brief but intense period of the history of humanity.

Néstor Giménez: Sputnik, Explorer and everything after (Jazz Granollers 2019)
(Jazz lunar)

 Fa 50 anys que l’home va posar el peu a la lluna i Néstor Giménez fa un viatge a través de la carrera espacial fins el famós aterratge, la culminació d’aquesta epopeia lunar.
Pel camí trobaran antics satèl·lits, cans russos, enlairaments, primeres passes, cinturons de radiació i, fins i tot, conspiracions i incerteses.
Néstor Giménez, Pablo Selnik, Gabriel Amargant, Vic Moliner i Joan Terol són els integrants de la tripulació per investigar què va passar en aquest breu però intens període de la història de la humanitat.

Néstor Giménez: Sputnik, Explorer and everything after (Jazz Granollers 2019)
(Jazz lunar)

Hace 50 años que el hombre puso el pie en la luna y Néstor Giménez hace un viaje a través de la carrera espacial hasta el famoso alunizaje, la culminación de esta epopeya lunar.
Por el camino encontraran antiguos satélites, canes rusos, despegues, primeros pasos, cinturones de radiación e incluso conspiraciones e incertidumbres.
Néstor Giménez, Pablo Selnik, Gabriel Amargant, Vic Moliner y Joan Terol son los integrantes de la tripulación para investigar qué pasó en este breve pero intenso periodo de la historia de la humanidad.