Bio

I consider myself a creator and a musician. I usually make the relationship with creation and music with the piano and composition, but I like to feel free to make it in as many ways as I can.

I love creating and playing music and recently we have premiered my work “Consagració (Rite)” for jazz orchestra, which was comissioned by the Auditori of Barcelona within the “revisiting” concerts. It is an original work inspired by the Rite of spring of Igor Stravinsky.

I released my first album called “Why not?”, with my dear friends Joan Terol, Maarten Hogenhuis, Thomas Rolff. Reinier Bass and Adrià Plana.
With my project STN! I’ve recorded two albums with original compositions and I’ve had the chance to play in wonderful places, especially with the project STN! Sings, which permited Joan Terol, Adrià Plana, Vic Moliner, Miquel Gené and me to share music with great singers such as Joan Colomo, Nuria Graham, Carles Dénia i Ernest Crusats (La iaia), among others.
I’ve also had the chance to make music for and with great musicians and friends such as Gemma Humet, Ferran Savall, Rubén Fernández, Pablo Selnik, Lluís Vidal, Jorge Rossy, Jordi Matas i Masa Kamaguchi, among others.

As a player I’ve been very lucky to be soloist for the ESMuC orchestra and have been part of “Les Miserables” orchestra in Barcelona as well as the “Cantània” orchestra in 2013.

Another great moment that I lived was while recording the soundtrack of the movie “7 pasos y medio”, which was winner of the best movie soundtrack award in the Malaga Cinema Festival in 2009.

I’m especially proud of winning the Grand Prix in composition of the International composition contest del Silesian jazz festival in 2015 and AMJM’s best composer award in 2015  (Asociació de músics de jazz i música moderna de Catalunya).

As a teacher I’m professor in ESEM Taller de músics, where I teach harmony and ear training and piano and in ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya), where I teach composition.

During my student days I did my bachelor in ESMuC with teachers like Lluís Vidal, Joan Díaz, Joan Monné, Eladio Reinón, Matthew Simon i Agustí Fernández, among others.
I’ve also been very lucky of taking private lessons with Sophia Rosoff, Fred Hersch and John Taylor.

Em considero creador i músic. Habitualment estableixo la relació entre la creació i la música amb el piano i la composició, però m’agrada sentir-me lliure de fer-ho de tantes maneres com pugui.

M’encanta fer i interpretar la meva música i recentment hem estrenat la meva obra “Consagració (Rite)” per orquestra de jazz, fruit de l’encàrrec de l’Auditori dins del cicle “Revisiting”. És una obra original inspirada en la Consagració de la primavera d’Igor Stravinsky.
El meu primer disc com a líder en solitari s’anomena “Why not?” i el vaig gravar a Holanda en companyia de Joan Terol, Maarten Hogenhuis, Thomas Rolff. Reinier Bass i Adrià Plana.
Amb el projecte STN! he gravat dos discos de temes originals i he pogut tocar a llocs meravellosos, especialment amb el projecte STN! Canta, que ens ha permès al Joan Terol, a l’Adrià Plana, al Vic Moliner, el Miquel Gené i a mi tocar amb grans cantants com Joan Colomo, Nuria Graham, Carles Dénia i Ernest Crusats (La iaia), entre d’altres.
També he pogut fer música per i amb altres grans músics i amics com són la Gemma Humet, el Ferran Savall, el Rubén Fernández, el Pablo Selnik, el Gabriel Amargant, el Lluís Vidal, el Jorge Rossy, el Jordi Matas i el Masa Kamaguchi, entre d’altres.

Com a intèrpret he tingut la gran sort de fer de solista a l’orquestra simfònica de l’ESMuC i he format part de l’orquestra de “Los Miserables” a Barcelona i de l’orquestra de Cantània el 2013.

Un altre fita important que vaig viure va ser gravar la banda sonora de la pel·lícula “7 pasos y medio”, guanyadora del premi a millor banda sonora al Festival de Málaga de cine español el 2009.

Estic especialment orgullós d’haver guanyat el primer premi de composició de l’International composition contest del Silesian jazz festival 2015 i el premi a millor compositor de l’any 2015 de l’AMJM (Asociació de músics de jazz i música moderna de Catalunya).

Com a docent sóc professor de l’ESEM Taller de músics, on imparteixo harmonia i percepció auditiva, i també de l’Institut del Teatre.

En la meva etapa de formació vaig acabar els meus estudis musicals a l’ESMuC (Escola Superior de Música de Catalunya) amb professors com Lluís Vidal, Joan Díaz, Joan Monné, Eladio Reinón, Matthew Simon i Agustí Fernández, entre d’altres.
També he tingut la gran sort de rebre classes particulars de Sophia Rosoff, Fred Hersch i John Taylor.

Me considero creador y músico. Habitualmente establezco la relación entre la creación y la música con el piano y la composición, pero me gusta sentirme libre de hacerlo de tantas maneras como pueda.

Me encanta hacer y interpretar mi música y recientemente hemos estrenado mi obra “Consagración (Rite)” para orquesta de jazz, fruto del encargo de l’Auditori de Barcelona dentro del ciclo “Revisiting”. Es una obra original inspirada en la Consagración de la primavera de Igor Stravinsky.
Mi primer disco como líder en solitario se llama “Why not?” y lo gravé en Holanda en compañia de Joan Terol, Maarten Hogenhuis, Thomas Rolff. Reinier Bass y Adrià Plana.
Con el proyecto STN! he grabado dos discos de temes originales y he podido tocar en lugares maravillosos, especialmente con el proyecto STN! Canta, que nos ha permitido a Joan Terol, a Adrià Plana, a Vic Moliner, a Miquel Gené y a mi tocar con grandes cantantes como Joan Colomo, Nuria Graham, Carles Dénia y Ernest Crusats (La iaia), entre otros.
También he podido hacer música para y con otros grandes músicos y amigos como son Gemma Humet, Ferran Savall, Rubén Fernández, Pablo Selnik, Gabriel Amargant, Lluís Vidal, Jorge Rossy, Jordi Matas i Masa Kamaguchi, entre otros.

Como intérprete he tenido la gran suerte de actuar como solista con la orquesta sinfónica de la ESMuC y he formado parte de la orquesta de “Los Miserables” en Barcelona y de la orquesta de Cantània en 2013.

Otra momento importante que viví fue grabar la banda sonora de la película “7 pasos y medio”, ganadora del premio a mejor banda sonora al Festival de Málaga de cine español en 2009.

Estoy especialmente orgulloso de haber ganado el primer premio de composición del International composition contest del Silesian jazz festival 2015 y el premio a mejor compositor del año 2015 de la AMJM (Asociación de músicos de jazz y música moderna de Catalunya).

Como a docente soy profesor del ESEM Taller de músics, donde imparto armonía y percepción auditiva, y también del Institut del Teatre.

En mi etapa de formación acabé mis estudios musicales en la ESMuC (Escuela Superior de Música de Catalunya) con profesores como Lluís Vidal, Joan Díaz, Joan Monné, Eladio Reinón, Matthew Simon y Agustí Fernández, entre otros.
También he tenido la gran suerte de recibir clases particulares de Sophia Rosoff, Fred Hersch i John Taylor.