News: 1st prize International Silesian Jazz Composition Contest

MKKJ 2015 - laureaci 1


 


Català


El pianista i compositor Néstor Giménez va ser guardonat a l’International Silesian Jazz Composition Contest del X Silesian Jazz Festival a Polònia el més d’octubre de 2015.
El músic es va emportar el primer premi de composició amb la peça titulada “Where is my Free Damm”, ideada per a onze músics, que va ser interpretada a la gala.
Noms com Piotr Matusik, Daniel Felipe Tamayo i altres figures musicals europees també van ser presents i guardonats a la cerimònia.
D’aquesta manera, el jove intèrpret i docent consolida la seva trajectòria compositiva a escala internacional.

Castellano


El pianista y compositor Néstor Giménez fue galardonado en el International Silesian Jazz Composition Contest del X Silesian Jazz Festival de Polonia el mes de octubre de 2015.
El músico se llevó el primer premio de composición con la pieza titulada “Where is my Free Damm”, ideada para once músicos, que fue interpretada en la gala.
Nombres como Piotr Matusik, Daniel Felipe Tamayo y otras figuras musicales europeas también estuvieron presentes y galardonadas en la ceremonia.
De esta manera, el joven intérprete y docente consolida su trayectoria compositiva a escala internacional.

English


Pianist and composer Néstor Giménez was awarded in the International Silesian Jazz Composition Contest of the X Silesian Jazz Festival in Poland in october 2015.
The musician won the Grand Prix with the composition “Where is my Free Damm”, written for 11 musicians and performed in the gala.
Names like Piotr Matusik, Daniel Felipe Tamayo and other European musical figures were also present and honored at the ceremony.
Thus, the young performer and teacher consolidates his compositional career internationally.


Media: